İRAP 1. Dönem İzleme Toplantısı

İRAP 1. Dönem İzleme Toplantısı

İRAP 1. Dönem İzleme Toplantısı

Kamu Kurum ve Kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı “İRAP 1. Dönem İzleme Toplantısı”  gerçekleştirildi.

Giresun İli genelinde afet risklerinin azaltılması için amaç, hedef ve eylemlerin yer aldığı "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)"  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanarak ve uygulamaya alındı.

Kapsayıcılığı artırmak için farklı alan, disiplin ve sektörlerden, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin çalışmalarda aktif olarak yer almasına önem verildi.

Yapılan toplantı ile tüm paydaşlar tarafından üretilen ve plan hazırlıklarında ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge, çalışma ve verinin ilgililerce paylaşılması hedeflenirken, uygulamaya alınan ve İRAP’ta yer alan ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sorumlu olduğu eylemlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi önemli olduğu anlatıldı.

İRAP’ın uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Şerafetin Vurgun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Varol, Giresun Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Apaydın ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Murat Cavunt'un yer aldığı “İRAP İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” oluşturuldu.