ORMAN YANGINLARI İLE İLGİLİ EK KARARLAR ALINDI

ORMAN YANGINLARI İLE İLGİLİ EK KARARLAR ALINDI

ORMAN YANGINLARI İLE İLGİLİ EK KARARLAR ALINDI

Orman Yangınları İle Mücadele Kapsamında Ek Kararlar Alındı

Ülke genelinde son günlerde yaşanan orman yangınları ile mücadele kapsamında Giresun İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararına istinaden ek karar alındı.

6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 19.04.2018 tarihli 7139 Sayılı Kanun ile değişik 69. maddesi gereğince oluşturulan Giresun İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 19.08.2020 tarihli toplantısında alınan kararına istinaden; Vali Vekili Dr. Hasan Tanrıseven’in Olurlarıyla 2021/1 nolu "Giresun İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu Ek Kararlar aldı.

 Alınan Kararlar şu şekilde;

İçişleri Bakanlığımızın 07.08.2020 tarihli 12922 sayılı “Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması” konulu emirleri (İlgi: 20.07.2020 tarihli 12254 sayılı Genelge) doğrultusunda önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı;

1- Valilik ve Kaymakamlıklarca belirlenmiş ve haritalandırılmış olup mutat vasıtalarla en geniş şekilde vatandaşlarımıza duyurulmuş olan mangal/semaver/ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının dışında, ormanlara giriş çıkışların yasaklanması, (Orman İdaresinden İhaleli/Tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman İdaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç)

2- Orman alanları içerisinde (yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç) mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesi, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağının uygulanması ve kontrolünün; Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Personeli, Jandarma Komutanlığı Personeli ve Emniyet Müdürlüğü personellerince müştereken sağlanması,

3- Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (tarla, bağ, bahçe ve zeytinlik artığı ot, dal vb.) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi,

4- Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi,

5- Mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte; akşam saat 19:00’dan sonra ertesi sabah saat 08:00’a kadar mangal yakmak, yol boyunca araç park etmek, kamp yapmak, ormana girmek ve piknik yapmak tamamen yasaklanmıştır.

6- Enerji Nakil Hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı ilgili kurumların her türlü tedbirleri alması,

7- Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) ikinci bir emre kadar mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesi

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği işlem yapılmasına karar verilmiştir.